Sylabus rozšírených bludov o Povstaní '44 Svedectvá doby Pravda o Povstaní '44 Memoriál pplk. Jána Šmigovského
Vytvoril
Rodný dom prezidenta Tisu
v spolupráci s o. z. Nové slobodné Slovensko
v predvečer 70. výročia Povstania '44