Po meste chodili hliadky našich a sovietskych partizánov, ako aj vojakov na nákladných autách. Tí nakladali našich nemeckých spoluobčanov do áut a odvážali do väznice. Samozrejme i byty "očistili" od cenností. Prišli i k našim susedom Kroblingerovcom. Vzali otca s dcérou, matku nechali doma. Tá im potom nosila jedlo. Prostredníctvom nej sme dostali moták–list na rozlúčku a prstienok pre brata. Na druhý deň mali ísť na popravu.

S priateľom a spolužiakom Jakubom Pišekom sme zavčas ráno išli pomáhať na chatu na Podsuchú, privyrobiť si ako študenti. Chata je tam dodnes. Poobede prišli dve nákladné autá a zamierili cez lúku k lesíku asi 150 m od nás. My sme sa ukryli do lesnej húštiny, lebo na toto územie nikto nesmel. Pod lesíkom z áut boli vyložení partizánmi miestni Nemci: ženy, deti, starci, starenky, muži. Poznal som svojich známych. Vľavo stáli štyria naši partizáni, vpravo štyria sovietski a v strede dve partizánky. Zrazu sa začala streľba a z tej tragédie sa mi dodnes stisne srdce. Ľudom lietali ruky, nohy, hrdlá. Priateľ mi šepká, to sú náboje dum–dum. Bolo to hrozné, srdce mi búšilo, popravu som dovtedy nevidel. Po akcii Nemcov odtiahli a zakopali. Keď všetko utíchlo, podarilo sa nám dostať domov a viac sme nešli do tohto priestoru. Podlá informácií od nemeckých susedov, ktorým sa podarilo zachrániť sa, celkove bolo povraždených asi 160 miestnych nemeckých civilistov. Po obsadení Ružomberka nemeckou armádou boli títo ňou na dvoch nákladných autách evakuovaní.

S Nemcami mizli aj roduverní Slováci. Len preto, lebo boli roduverní a exponovali sa, napr. bratia Knihovci. Ako skončili, neviem.

Pred príchodom nemeckých vojsk z východu mestský rozhlas neustále hlásil: deti a matky budú postrielané, muži budú odvlečení do koncentrákov. V tejto davovej psychóze všetci šaleli, najmä matky. Skoro 90 % občanov ušlo do hôr za kalváriu. Ked ostalo ticho, prišli Nemci. Nedalo mi to, vyšiel som z pivnice na cestu, a oproti mne boli štyria Nemci. Zmeravel som, ale tí si ma ani nevšimli, ani nikto v Iudoprázdnom meste.

Povstaním bolo zruinované naše dovtedy kvitnúce hospodárstvo. Továrne nepracovali, obchody vyrabovali partizáni, komunikácie boli zničené. Tí, ktorí sa na tom podieľali, sú dodnes oslavovaní.