Tam, kde bolo treba skutočne bojovať, tam partizáni chýbali. V našej oblasti partizánske hnutie nemalo veľkú podporu, z Pitelovej a ďalších štyroch okolitých dedín boli len traja partizáni, z toho jedna žena.

Aj armáda nebola veľmi bojachtivá; Keď Nemci z Janovej Lehoty tiahli na pripravovanú veľkú obrannú líniu pri Žiari nad Hronom (vtedajší Sv. Kríž), po dopadnutí niekoľkých granátov celá armáda, niekoľko tisíc vojakov, zutekala, zanechajúc všetko v Žiari nad Hronom. Ustupovala na Zvolen. Dôstojníci na koňoch ich chytali až v Jalnej, vrešťali na nich, že za to je poľný súd a smrť. Ale po niekoľkých výstreloch vojakov a výkrikoch "nemáme za čo bojovať", "Tiso je v Bratislave", dôstojníci utiekli a vojaci pokračovali ďalej. Nechceli sa zastaviť ani na ďalšej obrannej línii Jalná–Trnavá Hora, kde velil npr. Repka, pre ktorého pracovala naša trojica. Keď na túto líniu padlo asi 15 mín, neostala v nich ani noha a vojaci z nich nie utekali, ale leteli. Po Nemcoch nevystrelili ani raz nielen z diel, ktoré opustila ich obsluha, ale ani z pušky. Len predtým ďalekonosné delá strieľali z Tmavej Hory na Janovu Lehotu. Do Hronskej Dúbravy bola potom nasadená paradesantná brigáda. Celú noc bolo počuť obrovskú streľbu z ručných zbraní. Vraj ju napadli Nemci, pričom bolo veľa mŕtvych a ranených, ako sa to potom písalo. Ja som bol vtedy v Ladne, asi 1 km od Hronskej Dúbravy. Na druhý deň som s jedným spoločníkom prišiel na miesto streľby, ale nevidel som ani jedného mŕtveho či raneného, iba mnoho nábojníc. Jeden člen brigády z našej obce nám potom potvrdil túto naplánovanú frašku, aby takto divadelne zapadli do boja. Neskôr brigáda v boji zlyhala, po vojne mali byť jej príslušníci za to súdení, môj kamarát, jej bývalý člen, očakával guľku. Ale aby sa nepoškvrnilo povstanie a nenarušili legendy, upustilo sa od vyšetrovania a trestania.

Po porážke povstania nás pri zostupe z lesa pri Hornej Vsi zajali Nemci a odvliekli do Handlovej. Tu ma zo zajatia prepustil slovenský Nemec Ertl, spolužiak. Odtiaľ som sa vrátil do svojho zamestnania v Považskej Bystrici.

Povstanie bolo namierené proti našej slobode a zahynulo v ňom mnoho nevinných ľudí. Je hanbou tých, čo pôsobia v našich masmédiách, že doteraz uverejňujú viac článkov ospevujúcich tento zločin, ako pravdu o ňom.